PICTUMART - fotograf Annika Clarholm & konstnär Peter Sköld
Ett konstsamarbete över gränser mellan fotograf och konstnär, vilket speglar ett nytt och unikt uttryck. Fotografi och måleri förenas och varje verk är ett orginalverk, 1/1. 
Konstverken finns i olika format och storlekar.

För mer info välkomna att kontakta me@pskold.com!